İSG POLİTİKAMIZ

  • Çalışanlarımız ve şirket yönetimi arasında karşılıklı güven , anlayış ve işbirliğini etkin iletişim yöntemleri ile sürekli geliştirmek,
  • İşe alıştırma, teknik ve mesleki gelişimi sağlama, kendini geliştirme ve kalite yönetimi anlayışını tüm çalışanlara yaygınlaştırma amacıyla etkin eğitim programları oluşturmak ve uygulamak,
  • Çalışanların kapasitelerinin en üst düzeyde kullanılmasını sağlamak için işin gereklerini ve kendi yeteneklerini dikkate alarak doğru işe doğru insanları yerleştirmek ve çalışanların beklentileri ile şirket hedeflerini birleştirerek bireysel gelişimi sağlamak,
  • ‘’ 0 ‘’ iş kazası için gerekli önlemleri almak,
  • Çalışanların motivasyonunu arttırmak ve şirkete bağlılığını sürekli kılmak için gerekli ortam ve şartları oluşturmak,
  • Takım çalışmasını, bireysel yaratıcılığı ve katılımcılığı geliştirmek için gerekli sistemleri oluşturmak ve geliştirmek,
  • İş sağlığı – Güvenliği ile ilgili tüm yasal düzenlemeler ile diğer gereklere uymak temel politikamızdır.