ÇEVRE POLİTİKAMIZ

term paper about x-ray Çevre bilincinin yerleşmesi ve zenginleşmesi için her türlü gayreti göstermek,

Example Of Research Papers

– İlgili standartların, mevzuatların ve yasaların zorunlu kıldığı tüm çevresel kural ve kriterlere maksimum düzeyde uymak,

go to link

– Tüm personeli, müteahhit ve ziyaretçileri bu çevre politikası gaye ve ruhuna uyacak şekilde bilgilendirmek,

– Standartlarının korunmasında; çalışanların katkısını teşvik etmek,

– Faaliyetlerimiz sırasında kaynaklarımızı ( su-elektrik-akaryakıt-inşaat malzemeleri )etkin kullanmak ve gereksiz harcamalardan kaçınarak tasarruf etmek,

source url

– Çevre bilincinin şirket içinde yayılması ve öğrenilmesi için eğitimler vermek.